Rensing av tette rør på Sandvika

February 21, 2019

Rensing av samtlige kjøkkenbatteri siler i sameie på Sandvik.

Her ble silene renset etter funn av rusk i silene i flere leiligheter. Utbedringen resulterte i bedre vanntrykk ut fra kranene.